Archive for the ‘css’ Category

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Untitled Document</title> 
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.2.min.js" type="text/javascript"></script> 
<style> 
*{ margin:0; padding:0;} 
.menu li ul{ display:none; position:absolute; float:left; width:120px;} 
.menu li{ float:left; padding:5px;} 
</style> 
<script type="text/javascript"> 
$().ready(function(){ 
$(".menu li, .menu li a").hover( 
function(){ $(this).children("ul").show(); 
}, 
function(){ $(this).children("ul").hide(); 
} );   
}); </script> 
</head>   
<body>
 <ul class="menu"> 
<li><a href="#">products</a>
 <ul> 
 <li><a href="#">khaantea</a></li>
 <li><a href="#">OGedei coffee</a></li> 
 </ul> 
</li> 
<li><a href="#">About us</a></li> 
</ul> 
</body> </html> 
Advertisements

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments

энэ хаягаар орж бүртгүүлээгэд код авна

мэдээж үүнээс өмнө facebook.com/developers гэсэн app -ийг суулгана.

үнэгүйгээр ганцийг нээдийм байна буруу хараагүй бол

app id  аа эндээс авч comment plugins хийгээд болж байгмадаа хуудас болгоны url автоматаар орчихдог болхоор санаа зовох хэрэггүй

ингэж харагдана.

xid давтагдахгүйгээр тоо хийж өгөх юм бол хуудас болгоно тус тусдаа сэтгэгдэлүүд бичигдэнэ.

Css file ni
<style type=&#8221;text/css&#8221; >
.sharing-cl{
overflow:hidden;
margin:0;
padding:0;
list-style:none;
}
.sharing-cl a{
overflow:hidden;
width:75px;
height:30px;
float:left;
margin-right:5px;
text-indent:-200px;