Archive for the ‘mysql’ Category


ene mysql deerh database uusgeh helber

CREATE TABLE  `mytable`.`mytable` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`views` BIGINT NOT NULL ,
`post_id` INT NOT NULL,
`date` date
) ENGINE = INNODB;

database shud uusgeh code

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mytable` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `views` bigint(20) NOT NULL,
  `post_id` int(11) NOT NULL,
  `date` date,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

ene ehled databas dere neg utga insert higerei post_id = 1 views = uzsen toog hedes ch ehlulj bolno

<?php
// Define constants here
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASSWORD', 'pass');
define('DB_NAME', 'mydata');
?>

<?php
class b_class {
	private $conn;
	public $table = "mytable";
	function __construct() {
		$this->conn = new mysqli(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME) or
					  die('1There was a problem connecting to the database.');
}
	function insert_user_views($post_id){

		$query = "insert into ".$this->table." (post_id, views, date) values (?, 1, now())";

		if($stmt = $this->conn->prepare($query)) {
			$stmt->bind_param('s', $post_id);
			$stmt->execute();
			$stmt->close();
		}
	}

	function call_user_views_old($interval) {

		$query = "SELECT count(views) FROM ".$this->table." where date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL ? DAY)";

		if($stmt = $this->conn->prepare($query)) {
			$stmt->bind_param('i',$interval);
			$stmt->execute();
			$stmt->bind_result($views);
			if($stmt->fetch()){
				return $views;
			}

		}
	}	

//class tugsgul
}
?>

<?php 
$bclass = new b_class();
$post_id =1;
?>
<?php $bclass->insert_user_views($post_id); // index huudas deer bairluulah function ?>
<div>Өнөөдөр <?php echo $bclass->call_user_views_old(1);
//() hashilt dotor udur-n toog bichne 1 honog 7 honog 30 honog gehmet  ?>
 - удаа үзсэн</div>
<div>Энэ 7 хоногт <?php echo $bclass->call_user_views_old(7); ?> - удаа үзсэн</div>
<div>Энэ сард <?php echo $bclass->call_user_views_old(30); ?> - удаа үзсэн</div>Advertisements

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments

энэ хаягаар орж бүртгүүлээгэд код авна

мэдээж үүнээс өмнө facebook.com/developers гэсэн app -ийг суулгана.

үнэгүйгээр ганцийг нээдийм байна буруу хараагүй бол

app id  аа эндээс авч comment plugins хийгээд болж байгмадаа хуудас болгоны url автоматаар орчихдог болхоор санаа зовох хэрэггүй

ингэж харагдана.

xid давтагдахгүйгээр тоо хийж өгөх юм бол хуудас болгоно тус тусдаа сэтгэгдэлүүд бичигдэнэ.

php header болон $_SESSION ыг хэргэлж байгаа бол  өмнө нь ямарч html байх ёсгүй тэгвэл иймэрхүү алдаа өгнө.
Заавал орох хэрэгтэй байгаа бол
<?php ob_start(); ?> -г хуудасны эхэнд
<?php ob_flush(); ?> -г хуудасныхаа төгсгөлд бич.

Prepared Statement гэж юу вэ?

Posted: Хоёрдугаар сар 12, 2010 in 1, Проргамчлал, mysql, php

mysqli

Холбоос  http://www.soyolerdene.com/index.php/posts/241